17 November 2014

Kuasa Yang Menjadi Sempurna

Kuasa Yang Menjadi Sempurna

Tetapi jawab Tuhan kepadaku: "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Kor 12:9


Bila anda menghadapi situasi yang sulit, suatu situasi yang di dalamnya anda tidak mempunyai kekuatan atau kesanggupan untuk menanganinya, seringkah anda tergoda untuk menyerah begitu saja dan menerima kekalahan? Jangan! Sebagai gantinya berserulah, "Puji Tuhan!" karena firman Tuhan menyatakan bahwa kuasa Tuhan akan segera disempurnakan dalam diri anda.

Kata "kuasa" dalam ayat ini bahasa Yunaninya dunamis. Itu berarti "kuasa yang mengerjakan mukjizat dari Allah" Renungkanlah itu. Ketika kekuatan manusiawi anda berakhir, Allah telah berjanji bahwa kuasa mukjizat-Nya akan membuat anda berhasil mengatasinya.

Jika anda menyimak dalam KPR 14, maka anda dapat melihat janji itu diwujudkan. Rasul Paulus di lempari batu oleh sekelompok orang Yahudi, diseret keluar kota dan ditinggalkan dala keadaan ssudah mati. Kekuatan manusia Paulus sudah berakhir. Dia sama sekali tidak berdaya.

Tetapi para murid mengerumuninya dan berdoa, maka Tuhan membangkitkannya lalu dia melanjutkan perjalanannya. Dengan kata lain, ketika Paulus tidak mempunyai cukup kekuatan manusiawi untuk mengatasi kesulitannya, kuasa Tuhan yang mengerjakan mukjizat itu cukup baginya. Itu menyanggupkannya menjadi pemenang walaupun dia lemah!