18 April 2016

Kinnor

Kinnor 

Aram : Qitros
TBI : Kecapi

Alat musik bertali dan yang pertama disebut dalam Alkitab
(Kej 4 : 21 Nama adiknya ialah Yubal; dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling.).

Kecapi Daud terbuat dari kayu saru (2Sam 6:5 Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan TUHAN dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap.).

Kecapi Salomo untuk bait suci terbuat dari kayu cendana (1Raj 10:12 Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah TUHAN dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi; kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini.) dan kerangkanya dilengkapi elektrum logam atau batu ambar.