01 May 2017

Berseru Kepada Nama Tuhan

sabdanya.com - Berseru kepada nama Tuhan untuk diselamatkan! Mengapa kita tidak mau berseru kepada nama-Nya? Mengapa kita lebih memilih untuk menempuh cara kita sendiri? Mengapa kita lebih suka untuk meminta pertolongan kepada orang lain? Mengapa kita tidak pernah mau berseru kepada nama-Nya padahal kita pasti akan diselamatkan?

"Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan..."
Yoel 2:32


Kita memang telah jatuh ke dalam dosa, dosa ini membuat kita tidak mau lagi melihat kepada Allah seperti Adam dan Hawa yang bersembunyi ketika Tuhan justru datang mencari mereka yang telah terhilang. Keadaannya yang berdosa tidak menghalangi Allah untuk tetap bersekutu dengan manusia ciptaan-Nya. Tetap memang tergambarkan bahwa manusia yang berdosa akan menghindar dari Tuhan, bersembunyi dari Tuhan.
Sebab itulah, tergambarkan juga bahwa memang manusia tidak akan mau bertemu dengan Allah bahkan lari dari Allah tetapi justru Allah yang memulai untuk datang kepada manusia berdosa, meraih manusia berdosa itu untuk kembali datang kepada-Nya. Tergambarkan dengan baik bahwa memang manusia tidak mau mencari Allah tetapi Allah yang mencari manusia untuk menyelamatkannya.Itulah sebabnya Allah harus datang untuk melakukan penebusan, mendatangkan keselamatan bagi manusia yang berdosa karena memang manusia tidak akan pernah mau datang kepada Allah untuk keselamatannya. Firman Tuhan berkata bahwa barangsiapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Maka berserulah kepada nama Tuhan, maka kita pasti akan diselamatkan.