01 April 2018

Pernikahan Kristen Yang Benar

Artikel Khusus - PERNIKAHAN KRISTEN adalah monogami. Seorang lelaki adalah HARAM atau ZINAH dan berDOSA bila memiliki istri lebih dari 1. Pernikahan kristen antara laki laki dan perempuan adalah sampai maut MEMISAHKAN!

Ayat ayatnya : Injil Matius 19:4,6. “Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?’, ‘Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah DIPERSATUKAN TUHAN, TIDAK BOLEH diceraikan manusia!

Dengan sederhana menyatakan ikatan dari perkawinan, di mana dua jiwa, atau dua tubuh, menjadi SATU didalam ikatan dari TUHAN. Ikatan yang utuh buat selama lamanya

1 Korintus 7:1-4 ".. Setiap laki-laki harus mempunyai SEORANG ISTRINYA sendiri dan setiap perempuan suaminya sendiri. Suami harus memenuhi kewajiban perkawinannya kepada isterinya serta demikian juga sang isteri kepada suaminya. Tubuh isteri bukanlah kepunyaannya sendiri tetapi juga adalah milik suaminya. Dengan cara sama, tubuh suami bukanlah kepunyaannya sendiri tetapi juga adalah milik isterinya.”

Hal menikah HANYA memiliki satu perempuan ISTRI saja

1 Timotius 3:2. “Penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercela , suami dari SATU ISTERI, dapat menahan diri/berkepala dingin, bijaksana, ramah, mampu untuk mengajar.

1 Timotius 3:12. “.. Haruslah suami dari SATU ISTERI dan mengurus anak-anaknya serta rumah tangganya dengan baik”

Bagaimana bila isteri telah meninggal dunia?

Roma 7:2-3 "Sebab seorang isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu.

Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain; tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain.

Bagaimanakah seharusnya sikap suami isteri?

Efesus 5:22-25, 28-33 "Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada TUHAN"

Karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu.

Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya

Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuh-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya.

Bagaimanakah seharusnya kita memandang hubungan intim suami isteri? Dan bagaimana bila salah satu pasangan berselingkuh?

Ibrani 13:4 Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi TUHAN

Maleakhi 2:16 Sebab Aku membenci perceraian, firman TUHAN, ALLAH Israel — juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman TUHAN semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat!