24 September 2018

Pentingnya Kekudusan

Yosua 3:5 (TB)  Berkatalah Yosua kepada bangsa itu: "Kuduskanlah dirimu, sebab besok TUHAN akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu."

Kita berdoa agar terjadi lawatan Tuhan dalam hidup kita dan dalam ibadah yang kita adakan.

Kita berdoa agar Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan ke dalam gereja.

Kita berdoa untuk perbuatan besar yang ajaib melalui hidup kita.

Kita lupa bahwa firman Tuhan berkata "Kuduskanlah dirimu..." Sehingga Ia menyatakan perbuatan besar dan ajaib.

Maka...
jangan tanyakan Tuhan mengapa tidak terjadi lawatan.

Jangan tanyakan Tuhan mengapa tidak ada pertumbuhan jemaat.

Jangan tanyakan Tuhan mengapa perbuatan besar yang ajaib tidak terjadi.

Tetapi...
Tanyakanlah apakah kita telah menguruskan diri kita???

Tidak ada perbuatan besar yang ajaib tanpa kekudusan.

#beholy #godisholy

@sabdanya