24 January 2019

Doa Musa Untuk Keselamatan Israel

DOA MUSA UNTUK KESELAMATAN ISRAEL

Seorang pemimpin rohani yang sejati adalah seorang pemimpin yang tidak pernah merasa sejahtera kalau pengikutnya mengalami celaka, walaupun pengikutnya itu telah berbuat kesalahan. Seorang pemimpin rohani adalah seperti seorang ayah yang menjadi juru syafaat bagi anak-anaknya yang nakal agar suatu saat menyesal dan berbalik kembali.

Musa adalah seorang pemimpin rohani umat Israel yang tiada bandingannya. Kesabaran dan kesungguhannya menjalankan tugas untuk memimpin umat Israel yang tegar tengkuk itu teruji.

Israel gagal untuk setia dan mentaati perintah Allah Yahweh dan membuat patung Anak Lembu Emas ganti Allah Yahweh. Padahal sangat jelas dalam Hukum Taurat kedua berkata: Jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan sujud kepadanya (baca juga Kel 20:4-6). Tapi Israel tidak taat dan memberontak kepada Allah dengan penyembahan kepada patung lembu emas tersebut. Maka Allah berencana untuk membinasakan umat tersebut.

Segeralah Musa memanjatkan syafaatnya di hadapan Allah. “lalu Musa mencoba melunakkan hati TUHAN” (ayat 11) Inilah kaliber seorang Musa. Tanggung jawabnya untuk memimpin keluar umat itu keluar dari Mesir diemban dengan penuh kesadaran bahwa tanggung jawabnya pula untuk memelihara dan membina umat Israel untuk senantiasa beribadah kepada Allah.

Setiap kita pastilah seorang pemimpin, minimal disekitar keluarga atau rekan kelompok kecil kita. Teladanilah Musa, dan kasihi sesamamu dengan segenap hati dan munculkan suatu kerinduan untuk berupaya pengikut kita menjadi seorang yang makin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan.

Keberhasilan tugas kita adalah kalau mereka semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, dan bawalah mereka dalam doamu untuk keselamatan dan perubahan tingkah laku mereka yang jahat di hadapan Tuhan.